TRỰC TIẾP THI CÔNG CHỐNG THẤM 2 THÀNH PHẦN XI MĂNG – POLYMER MUNICH G20


Vệ sinh bề mặt sàn, đảm bảo bề mặt cần chống thấm không có tạp chất dầu mỡ, dăm hoặc phế phẩm xây dựng
Trải Polymer Munich G20 chống thấm bề mặt,…